BezvaNET s.r.o. - slogan
 
BezvaNET
BezvaNET
 Informace od BezvaNET s.r.o.

Novinky a informace od BezvaNET s.r.o.

  • Změněn způsob zobrazení vyúčtování. Zobrazen přehled faktur v aktuální roce.
  • Odstrananěna chyba v sekci "Měsíční vyúčtování" - nyní lze tisknout doklady ze všech prohlížečů.
  • Doplnění grafů o možnost zobrazení přenesených dat za posledních 30 dní.
  • Nově systém automaticky deaktivuje SMTP provoz při detekci SPAM/VIROVÝCH zpráv. Klienti si mohou najít v sekci
    "Odchozí pošta - SPAM/VIRUS" vysledovat zda neodcházela z jejích počítače pošta infikovaná SPAM/VIRY. Pokud se tak stane, je nutné "vyčistit" počítač a poté nás kontaktovali pro znovu obnovení SMTP služby.
  • Nový systém omezující klienty spuštěn. Upgrade spočívá v tom, že pokud klient (IP adresa) nepřekročí limit za posledních 10 dní, dostává jednorázový bonus limitu v hodnotě dvojnásobku svého normálního datového limitu.
  • Chystáme nový systém pro omezování klientů, protože současný stav je takový, že je omezení příliž restriktivní.
  • Provedeno doplnění statistik přenesených dat o denní součty a zobrazení času překročení kvóty. U tarifů plus a max vypsány součty přenesených dat od 6:00 (plus), případně za poslední hodinu (max).
  • Upozorňujeme naše zákazníky, že tato verze info.bezvanet.cz je ve fázi vývoje. Pokud naleznete na těchto stránkách chyby nebo nějaké nečekané chování, kontaktujte nás prosím a sdělte nám popis závady.
BezvaNET s.r.o.
©2011 BezvaNET s.r.o.